Windykacja

Za rzetelną pracę należy się nam zapłata. Co zrobić w sytuacji, gdy nasz kontrahent nie płaci faktur w terminie? Czy oznacza to już początek problemów i naszej relacji nie da się uratować? Jako prawnik z 8 letnim doświadczeniem w windykacji wiem, że problemy finansowe klienta bardzo często powodują lawinowe komplikacje u rzetelnego partnera. Bardzo często windykowani dłużnicy dzielą się przykrymi doświadczeniami z niezapłaconymi należnościami które same umieściły ich w pozycji dłużnika.

Co zrobić, jeśli nasza płynność zostaje zagrożona przez kliku ważnych i niewypłacalnych klientów? Słowo „windykacja” nie kojarzy się w naszym kraju najlepiej, ale wcale tak być nie musi. Proponujemy narzędzia zmierzające do odzyskania należności, ale na zasadach zrozumienia partnerstwa i przede wszystkim współpracy.

Zgłoszenie się po swoje należności wcale nie musi oznaczać końca dobrej relacji z klientem.

 • Dokładnie badamy sytuacje dłużnika dobierając najlepszą strategie działania
 • Proponujemy scenariusz negocjacji który zagwarantuje maksymalny zwrot należności przy minimalnym nakładzie finansowym i czasowym 
 • Szacujemy czas koszty i narzędzia oraz na każdym etapie omawiamy działania z klientem 
 • Prowadzimy negocjacje w imieniu klienta
 • Sporządzamy niezbędne pisma i wezwania oraz mailingi 
 • Pisma – nie są szablonowymi kopiami – każde dostosowane jest do indywidualnej relacji partnerów biznesowych
 • Jeśli celowym będzie wkroczenie na drogę sądową – zapewniamy wsparcie w całym procesie
 • Dla zaległości objętych tytułem wykonawczym – prowadzimy egzekucję poprzez najskuteczniejszych Komorników Sądowych w kraju

Często konwencjonalne metody nie są skuteczne, dlatego w doświadczenia wiemy jak ważne jest indywidualne podejście. Niejednokrotnie niewypłacalność klienta wynika z faktu, iż on także posiada swoich dłużników, którzy zachwiali jego sytuacją. Jeśli to zasadne:

 • Dla obustronnej korzyści pomagamy także dłużnikom klienta! 
 • Pomagamy przy cesji wierzytelności na inne wypłacalne podmioty
 • Pomagamy zabezpieczyć należności
 • Radzimy, jak znaleźć finasowanie na spłatę zobowiązań

Dbamy o to, aby windykacja była procesem partnerskim a jej efektem był nie tylko zwrot należności ale także (jeśli to zasadne) kontynuacja współpracy, ponieważ relacje które przetrwały trudności, owocują w przyszłości olbrzymim zaufaniem. Najważniejsza w całym procesie jest komunikacja.